Yulius | Barendrecht
Yulius | Barendrecht
Dordrecht
Bijbaan
5 uur
Mbo
15-09-2023
Kwaliteit

Functie

 • Je neemt deel aan de OR-vergaderingen, deze vinden 1x per 2 weken plaats op dinsdagmiddag;
 • Je neemt deel aan de overlegvergaderingen met de bestuurder, deze vinden 1x per 6 weken plaats op dinsdagmiddag;
 • Je neemt deel aan de onderdeelcommissie KJP of de onderdeelcommissie VLW (overleg 1x per 4 weken);
 • Je neemt deel aan een van de volgende commissies: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (commissie VGWM), de commissie Sociaal Beleid, PR-commissie of de commissie Financiën;
 • Daarnaast neem je deel aan opleidingen en trainingen, dit bepalen we in overleg met elkaar en onze bestuurder;
 • De tijdsbesteding is variabel, je kunt rekening houden met gemiddeld 5 uur per week op dinsdag. De zittingsperiode van de huidige OR loopt tot september 2024;
 • Yulius biedt de leden van de medezeggenschap ruime faciliteiten om de medezeggenschap onder werktijd uit te voeren.

Wij
vragen

 • 5 uur gefaciliteerd vanuit de OR binnen of buiten je contracturen (in overeenstemming met je leidinggevende)
 • Scholing
 • Je leert Yulius in de volle breedte kennen
 • Je wordt als OR-lid betrokken bij besluitvormingsprocessen en je krijgt de kans om daar invloed op uit te oefenen
 • Je krijgt de kans om je competenties (verder) te ontwikkelen, zoals strategisch handelen, beïnvloeden en effectief communiceren.

Wij
bieden

De medezeggenschap is een belangrijk onderdeel van het besluitvormingsproces binnen Yulius: de OR geeft advies over besluiten van de directie en sommige besluiten hebben zelfs instemming van de OR nodig. Ook kan de OR zelf het initiatief nemen om bepaalde thema’s ter sprake te brengen. Wij doen dit vanuit de opdracht dat we ons willen inzetten voor het bedrijfsbelang van Yulius, met bijzondere aandacht voor personeelsbelangen. We worden vroegtijdig betrokken bij het besluitvormingsproces om te kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming. We voeren strategisch overleg met de bestuurder over beleid en organisatievraagstukken. Hierbij proberen wij de belangen vanuit verschillende invalshoeken mee te nemen.

Interesse

Interesse? Solliciteer dan nu meteen!

Solliciteer direct